Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Edyta
Participant
Posted on 5 marca 2005 at 23:48

[b]Fasolka po bretoñsku (s³odko-kwa¶na)[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
1 puszka czerwonej fasoli
1 puszka bia³ej fasoli
1 puszka koncetratu pomidorowego
1 kostka roso³owa
1 pêtko kielbasy
1 ma³a cebula
1 ³y¿eczka p³aska m±ki ziemniacznej
ketchup
li¶æ laurowy
kwasek cytrynowy
cukier
papryka s³odka
pieprz
sól
[i]
Sposób wykonania:[/i]
Kielbasê i cebulê pokroiæ w kostkê. Podsma¿yæ na patelni. Do garnka wlaæ jedn± szklankê wody, zagotowaæ i dodaæ ca³± kostkê roso³ow±. Wrzuciæ 2 listki laurowe i 4 ziarenka pieprzu naturalnego. Fasolê bia³± i czerwon± op³ukaæ, wrzuciæ do gotuj±cej siê wody. Dodaæ koncentrat pomidorowy. Gdy fasola zacznie miêkn±æ dolaæ przegotowanej gor±cej wody i wrzuciæ zawarto¶æ z patelni ( kie³basa + cebulka ). Dodaæ 1/2 opakowania ma³ego ketchupu i 1- 2 ³y¿eczki cukru. Na koniec przyprawiæ sol±, pieprzem i papryk±. Spróbowaæ je¿eli jest za md³e to dodac kwasku cytrynowego za¶ je¿eli kwa¶ne to jeszcze trochê cukru. Przestawiæ na najmniejszy ogieñ. Do 1/4 szklanki zimnej wody dodaæ 1 ³y¿eczkê m±ki ziemniaczanej, dok³adnie wymieszac i powoli wlewaæ do garnka ci±gle mieszaj±c. Wy³±czyæ gaz.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email