Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Paulina
Participant
Posted on 5 marca 2005 at 18:57

"Jab³ka z ry¿em"

Sk³adniki:

500 g jab³ek
75 g ry¿u
225 g mleka
25 g mas³a
50 g cukru
100 g konfitur truskawkowych lub malinowych
sól

Sposób wykonania:

Jab³ka obraæ,pokroiæ na cz±stki,usun±æ gniazda nasienne i ugotowaæ w syropie zakwaszonym kwaskiem cytrynowym.Nastêpnie owoce wyj±æ,a syrop przecedziæ i ostudziæ.Ry¿ dok³adnie przep³ukaæ wrz±tkiem,zalaæ gor±cym mlekiem,dodaæ mas³o,sól,cukier,przykryæ pokrywk±,wstawiæ do piekarnika i upru¿yæ.
Po ostudzeniu ry¿ wy³o¿yæ na pó³misek lub talerz,ozdobiæ jab³kami,konfiturami,galaretk± owocow± i polaæ syropem.

Przepis na konkurs 🙂

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email