Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Katarzyna
Participant
Posted on 4 lutego 2005 at 23:48

Przed chwilk± na forum szpinakowym poda³am przepis na bu³ki ze szpinakiem. I to mi przypomnia³o, ¿e kiedy¶ robi³am takie trochê podobne BU£KI Z JAJKIEM. I nie s± to bu³ki przek³adane jajkiem na twardo:laugh:
– odcinam wierzch bu³ki, potem wyci±gam mi±¿sz bu³kowy, tak, ¿eby zosta³a skorupka,
– dno wydr±¿onej bu³y wyk³adam jak±¶ wêdlink±, dobra jest szynka,
– do ka¿dej bu³y wbijam jajko, posypujê sol± i pieprzem i wk³adam do mocno nagrzanego piekarnika,

Czasem robi³am wariacje z papryk±, pomidorem, farszem grzybowym, pole do popisu bardzo szerokie, mo¿na sobie z takimi wydr±¿onymi bu³eczkami naprawdê zaszaleæ kulinarnie.
Smacznego B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email