Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Magda
Participant
Posted on 4 lutego 2005 at 22:12

Ostatnio wspomnia³am o tartej ró¿y. Có¿ to takiego? Ju¿ wyja¶niam i podajê, jak j± zrobiæ (a ten przepis znalaz³am kiedy¶ w ksi±¿eczce p. Ireny Gumowskiej "Owoce dziko rosn±ce").
Suche i przebrane p³atki ró¿y ucieraæ z cukrem: gar¶æ p³atków, 1 ³y¿ka cukru. I tak a¿ do wyczerpania p³atków z ró¿y. Na koniec dodaæ albo sok z cytryny, albo szczyptê kwasku cytrynowego (ró¿a wóczas nabiera wspania³ej barwy). Ucieraæ najlepiej w makutrze, drewnian± pa³k±.
Jest to pracoch³onne zajêcie, przyznajê, ale potem jaka przyjemno¶æ, gdy mo¿emy tego specja³u skosztowaæ, np. w ro¿kach lub p±czkach.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email