Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Magda
Participant
Posted on 4 lutego 2005 at 21:49

A je¶li ju¿ jeste¶my przy rogalikach, to w jednej z ksi±¿ek M. Musierowicz mo¿na znale¼æ taki przepis:
Rogaliki miniaturki
Zagnie¶æ ciasto z twaro¿ku homogenizowanego, kostki mas³a, 2 i 1/2 szkl. m±ki oraz ³y¿eczki cukru pudru. Po zagnieceniu ciasta i uformowaniu z niego zwartej, g³adkiej kuli, schowaæ ciasto, owiniête w foliowy woreczek, do na ok. dwie godziny do lodówki. Po wyjêciu cienko rozwa³kowaæ. Z ciasta wykrawaæ ma³e kó³ka, np. szklank± lub kieliszkiem. W te kó³ka nak³adaæ odrobinê konfitur. Sk³adaæ kólka na pó³ i sklejaæ jego brzegi, i formowaæ ma³y pó³ksiê¿yc. Piec w ¶rednio nagrzanym piekarniku, uwa¿aj±c, aby nie przypiec maleñkich ciastek. Po upieczeniu mo¿na posypaæ cukrem pudrem, choæ ja tego nie robiê, bo ciasteczka s± pyszne i bez niego. Muszê jednak dodaæ, ¿e lepiej robiæ je od razu z dwóch porcji, bo s± pyszne.
Uwaga: Przygotowanie tych rogalików wymaga anielskiej cierpliwo¶ci 🙂 ale warto siê pomêczyæ.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email