Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Magda
Participant
Posted on 4 lutego 2005 at 21:19

A mo¿e teraz czas na jakie¶ s³odko¶ci? Proponujê:
Rogaliki wg przepisu Babci Niusi (mro¿one)
Ponad 1/2 kg m±ki
2 jajka (jedno do ciasta, a drugie do smarowania)
25 dag mas³a
1 szkl. zimnego mleka
1 cukier waniliowy
1 ³y¿ka cukru
8 dag dro¿d¿y
konfitury, np. wi¶niowe

Dro¿d¿e rozetrzeæ, dodaæ wszystkie sk³adniki, wyrobiæ ciasto. Gotowe ciasto wrzuciæ do zimnej wody (w oryginale przepisu tak w³a¶nie jest, jednak w dzisiejszych czasach ³atwiej skorzystaæ z lodówki i w³o¿yæ do niej ciasto na ok. 2 godziny). Po wyp³yniêciu ciasta (tzn. po wyjêciu z lodówki), podzieliæ je na czê¶ci i ka¿d± z nich cienko rozwa³kowaæ (kszta³t ko³a), pokroiæ na trójk±ty, na których szerszym koñcu na³o¿yæ trochê konfitur. Zawin±æ, rozpoczynaj±c od szerszego koñca trójk±ta. Uk³adaæ na blasze. Posmarowaæ jajkiem. Piec w piekarniku rozgrzanym do temp. ok. 180 st., ok. 10 – 20 minut (ró¿nie, zale¿y od piekarnika).

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email