Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Katarzyna
Participant
Posted on 29 stycznia 2005 at 13:43

No, znalaz³am! Musia³am przewertowaæ kilka notesów i ksi±¿eczek, ¿eby odszukaæ przepis na wspania³e pachn±ce FRYKADELKI W SOSIE GRZYBOWYM:
40 dag mielonego miêsa
8 cienkich plasterków wêdzonego boczku
gar¶æ suszonych grzybów
musztarda
pó³ bu³ki
jajo
³y¿ka mas³a
2-3 ³y¿ki m±ki
t³uszcz do sma¿enia (u mnie zazwyczaj oliwa)
pieprz i sól
ja dodajê jeszcze odrobinê zió³ prowansalskich
– grzyby gotujê,
– z miêsa, namoczonej bu³ki, jaja, soli i pieprzu + zio³a wyrabiam masê,
– formujê z miêsa placuszki grube na pó³ cm i oko³o 10 cm ¶rednicy, smarujê musztard±,
– na ka¿dym k³adê blasterek boczku, grzybek i zawijam,
– obtaczam w m±ce i obsma¿am na rozgrzanym t³uszczu,
– duszê w wodzie grzybowej z reszt± grzybów.

Przepis poda³am za ksi±¿eczk± wydawnictwa Prószyñski i S-ka z serii Przepisy czytelników "Dania obiadowe". Tutaj poda³am moj± wersjê, zmienion± nieco w stosunku do orygina³u.
Smacznego B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email