Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Katarzyna
Participant
Posted on 21 stycznia 2005 at 17:15

Hej Madzina! I jak rybka? Smakowa³a?
Ja sobie kupi³am i przyrz±dzi³am to³pygê, ale to nie jest najlepsza ryba, jak± jad³am. Za to przepis, wed³ug którego j± zrobi³am sprawdzony i dobry:
RYBA DUSZONA W POMIDORACH
ryby
pomidory z puszki (ja u¿y³am pomidorów, które zaprawia³am wg przepisu podanego wy¿ej)
czosnek
oliwa (albo olej)
bazylia (ale wg przepisu oryginalnego to by³ rozmaryn)
cebula
sól pieprz
sok z cytryny
– na rozgrzan± oliwê wrzucam posiekany czosnek i krótko obsma¿am,
– dodajê pomidory i duszê przez ok. 10 minut,
– wcze¶niej rybê nacieram bazyli±, skrapiam sokiem z cytryny i obk³adam cebul±,
– dodajê do sosu rybê i duszê oko³o 20 minut.
I je¶li to nie jest to³pyga, to jest naprawdê dobra.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email