Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Katarzyna
Participant
Posted on 19 stycznia 2005 at 22:25

Bêdê monotematyczna: RYBA Z BAZYLI¡:
filety z dorsza albo innej ryby (ostatnio zakocha³am siê w rybie pod tytu³em panga, nie mam pojêcia, co to takiego, ale jest naprawdê dobra, delikatna)
cebula
pomidory
¶wie¿a bazylia (mo¿e byæ, rzecz jasna, suszona)
sól pieprz
sok z cytryny
mas³o
– najpierw tradycyjnie rybê skrapiam sokiem z cytryny, solê, pieprzê i obk³adam cebul± pokrojon± w kr±¿ki, odstawiam na oko³o pó³ godziny,
– sparzone i obrane pomidory krojê w plastry,
– k³adê je na rybê, na to bazylia, zawijam w foliê (nie do koñca zawijam) i do piekarnika,
– na koniec k³adê trochê mas³a.
Mo¿na te¿ rybê w ten sposób ugotowaæ na parze, pewnie poddusiæ na patelni te¿, ale tego nie próbowa³am.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email