Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Katarzyna
Participant
Posted on 19 stycznia 2005 at 22:04

Jak ju¿ jestem w temacie ryb, to baaardzo dobry ¦LED¬ Z CZOSNKIEM:
8 – 10 filetów
majonez
10 du¿ych z±bków czosnku
gêsta ¶mietana
– ¶ledzie trzeba trochê wymoczyæ,
– ¶mietanê i majonez mieszam, dodaj±c zmia¿d¼ony czosnek,
– ¶ledzie krojê w paski, uk³adam na pó³misku i polewam je mieszanink± ¶mietanowo-majonezowo-czosnkow±.
Oddech po zjedzeniu tego dania mo¿e zabiæ, ale ¶ledziu jest pyszny.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email