Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Mateusz
Participant
Posted on 21 marca 2005 at 18:26

"Befsztyki wo³owe"

Sk³±dniki:
40-50 dag polêdwicy
sól, pieprz
sok z cytryny
5 dag smalcu
1 ³y¿ka mas³a
2 ³y¿ki tartego chrzanu

Sposób wykonania:
Miêso umyæ, ewentualnie wykrajaæ ¿y³y, osuszyæ, pokroiæ w plastry ( w poprzek w³ókien). Kawa³ki miêsa popieprzyæ, pokropiæ sokiem z cytryny, pozostawiæ u³o¿one jedna na drugiej i przyci¶niête, w ch³odnym miejscu na oko³o 1 godzinê. Nastêpnie rozbiæ miêso t³uczkiem (zwil¿onym wod±), uformowaæ okr±g³e befsztyki, usma¿yæ wk³adaj±c na patelniê z rozgrzanym smalcem. Zrumieniæ obustronnie, posoliæ, od razu podawaæ. Gotowe befsztyki u³o¿yæ na pó³misku, na ka¿dym po³o¿yæ odrobinê mas³a i trochê chrzanu. Mo¿na usma¿yæ odzielnie plastry cebuli i dodaæ do usma¿onych befsztyków, je¶li kto¶ lubi.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email