Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Mateusz
Participant
Posted on 21 marca 2005 at 17:46

"Polêdwica w winie"

Sk³adniki:
1 kg polêdwicy
2 ³y¿eczki oliwy
sok z cytryny lub ³y¿eczka octu winnego
estragon
kilka go¼dzików
2 cebule
1 ³y¿ka mas³a
1 ³y¿ka m±ki
0.5 szklanki mocnego roso³u
0.5 szklanki bia³ego wytrawnego wina
¿ó³tko
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Umyte miêso oczy¶ciæ z b³on, skropiæ sokiem z cytryny, natrzeæ sol±, pieprzem i zio³ami, naszpikowaæ go¼dzikami, posmarowaæ oliw± i ob³o¿yæ plasterkami cebuli, w³o¿yæ do brytfanny, pieæ w dobrze nagrzanym piekarniku oko³o 1 godziny. W miêdzyczasie przygotowaæ sos: mas³o rozgrzaæ na patelni, dodaæ m±kê, wymieszaæ, podgrzaæ, dolaæ rosó³, rozetrzeæ na g³adk± masê, dolaæ wino, podgrzaæ, wbiæ ¿ó³tka i przyprawiæ do smaku sol± i pieprzem. Upieczon± polêdwicê wyj±æ, pokrajaæ na skos w plastry, u³o¿yæ na pó³misku i zalaæ sosem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email