Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 19 marca 2005 at 19:01

[b]Kawa z plastarami pomarañczy[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]250-300 ml zaparzonej kawy[/li]
[li]2-3 plasterki pomarañczy[/li]
[li]bita ¶mietana[/li]
[li]gorzka czekolada[/li]
[li]cynamon[/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
Do szklanki wk³adamy 1-2 plasterki pomarañczy. Kawê zaparzon± pos³odziæ wg uznania i zalaæ ni± pomarañcze do 3/4 wysoko¶ci szklanki.Na wierzch nak³adamy bit± ¶mietanê. Posypaæ starta gorzk± czekolad± i cynamonem.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/20 18:57

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email