Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 19 marca 2005 at 13:57

[b]Ziemniaki z sezamem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]1/2 kg ziemniaków[/li]
[li]1/2 szklanki mleka[/li]
[li]2 czubate ³y¿ki mas³a[/li]
[li]2-3 ³y¿ki oleju sezamowego[/li]
[li]1 ³y¿ka upra¿onego sezamu[/li]
[li]ga³ka muszkato³owa[/li]
[li]sól[/li]
[li]pieprz[/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
Pra¿enie sezamu:
I sposób: Patelniê nagrzaæ, nie smarowaæ t³uszczem. W³o¿yæ ziarna sezamu i potrz±saæ patelni± co pewien czas. Wy³±czyæ gdy ziarna zrobi± siê br±zowe.
II sposób: Nagrzaæ piekarnik do 160 stopni C. Na blaszce u³o¿yæ nasiona sezamu i piec a¿ nasiona stan± siê br±zowe.
Przygotowanie sezamu na patelni trwa od 3 do 5 minut. W piekarniku od 10 do 15. Sezam mo¿na przechowywaæ (gdy ostygnie ) w zamkniêtym s³oiku, w temperaturze pokojowej.
Ziemniaki obraæ, ugotowaæ, odparowaæ i przecisn±æ przez maszynkê. Wlaæ zagotowane mleko. Dodaæ 1 czubat± i 1 p³ask± ³y¿kê mas³a, przyprawiæ i dok³adnie wymieszaæ. N patelni stopiæ resztê mas³a, dolaæ olej sezamowy i wsypaæ ziarna sezamu. Polaæ puree.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email