Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 19 marca 2005 at 01:10

[b]Ziemniaki faszerowane porami[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]7 ziemniaków[/li]
[li]6 ma³ych porów[/li]
[li]2 jajka[/li]
[li]4-6 dag startego ¿ó³tego sera[/li]
[li]2 ³y¿ki ¶mietany[/li]
[li]1 ³y¿ka mas³a[/li]
[li]ga³ka muszkatalowa[/li]
[li]sól[/li]
[li]pieprz[/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
Ziemniaki dok³adnie umyæ, osuszyæ, oprószyæ sol±, zawin±æ w foliê aluminiow± ka¿dy i piec w mocno nagrzanym piekarniku oko³o 40 minut. Pory oczy¶ciæ, odci±æ zielone czê¶ci (te najbardziej miêkkie). W³o¿yæ do osolonej wrz±cej wody i gotowaæ 8-10 minut. Wyj±æ i zmiksowaæ ze ¶mietan±. Odzielic ¿ó³tka od bia³ek. ¿ó³tka dodaæ do porów, przyprawiæ ga³k±, sol± i pieprzem. Dobrze wymieszaæ. Bialka ubiæ.Z ziemniaków odci±æ 1/3 w poprzek i wydr±zyæ ¶rodek. Masê z porów zmiksowaæ z wydr±¿onymi ziemniakami, a potem delikatnie wymieszaæ z bia³kiem. Nalo¿yc przygotowan± masê do ziemniakow, posypaæ startym serem i zapiec oko³o 10-15 minut.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email