Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 19 marca 2005 at 00:57

[b]Mase³ko pieczarkowe[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]30 dag pieczarek[/li]
[li]5 dymek[/li]
[li]1 kostka mas³a[/li]
[li]¶wie¿a bazylia[/li]
[li]sól[/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
Dymkê pokroiæ w kosteczkê. Pieczarki posiekaæ. Na patelni rozpu¶ciæ oko³o 2 ³y¿ek mas³a. Podsma¿yæ dymkê i wrzuciæ do niej na 5-7 minut pieczarki. Masê z patelni zmiksowaæ z maslem, ¶wie¿± bazyli± i sol±.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email