Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 18 marca 2005 at 23:06

[b]twaro¿ek z kminkiem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]25 dag twarogu[/li]
[li]3 ³y¿eczki nasion kminku[/li]
[li]4-5 ³y¿ek ¶mietany[/li]
[li]sól[/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
Twaróg rozetrzeæ ze ¶mietan± na g³adk± masê. Dodaæ kminek i wymieszaæ. Twaróg po³o¿yæ na serwetce (albo pieluszce tetrowej) i ciasno zwi±zaæ. Ulo¿yæ na p³askiej powierzchni, przykryæ np. deska do krojenia i postawiæ na ni± co¶ ciê¿kiego. Pozostawiæ na kilka godzin. Na koniec oprószyæ sol±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email