Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 18 marca 2005 at 22:33

[b]Zupa cebulowa[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]4 cebule[/li]
[li]2-3 ³y¿ki mas³a[/li]
[li]1 litr roso³ku[/li]
[li]1i1/2 ³y¿ki m±ki[/li]
[li]starty ¿ólty ser[/li]
[li]sól[/li]
[li]pieprz[/li]
[li]grzanki do zup[/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
Cebulê pokroiæ w kosteczkê. W garnku rozpu¶ciæ mas³o, w³o¿yæ cebulê i dusiæ przez kilka minut. Dodaæ m±kê i mieszaæ ca³y czas a¿ cebula siê zrumieni, dolaæ rosó³ (mo¿e byæ z kostki), przyprawiæ. Gotowaæ oko³o 20 minut. Podawaæ z grzankami do zup i posypane lekko startym ¿ó³tym serem.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/18 19:34

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email