Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 18 marca 2005 at 22:22

[b]Galaretkowy sernik[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]1 torebka galaretki truskawkowej[/li]
[li]1 torebka galaretki agrestowej[/li]
[li]1 torebka galaretki cytrynowej[/li]
[li]1 du¿e opakowanie serka homogenizowanego [/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
Galaretki truskawkow± i agrestow± przyrz±dziæ zgodnie z przepisem ale dodaj±c mnie wody ni¿ zalecane (o oko³o 1/3-1/2 mniej). Gdy zastygnie pokroiæ w kosteczkê. Galaretkê cytrynow± rozpu¶ciæ w 1 szklance gor±cej wody, a gdy ostygnie ale jeszcze nie zacznie siê zsiadaæ, zmiksowaæ j± z serkiem homogenizowanym. Wymieszaæ z pokrojonymi galaretkami. Prze³o¿yæ do formy wyrównaæ wierzch i wstawiæ do lodówki.
* Mo¿na wykorzystaæ inne smaki galaretek, ten zestaw wybieram, bo kolorystycznie ³adnie wygl±da.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/18 19:24

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email