Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 18 marca 2005 at 21:51

[b]Fasola z boczkiem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]80 dag zielonej fasolki[/li]
[li]40 dag boczku (chudego)[/li]
[li]3 gruszki[/li]
[li]1i1/2 cebuli[/li]
[li]3 szklanki wody[/li]
[li]1 ³y¿eczka m±ki ziemniaczanej[/li]
[li]cz±ber[/li]
[li]sól[/li]
[li]pieprz[/li]
[i]
Sposób wykonania:[/i]
Cebulê pokroiæ w piórka, boczek w plastry. Wlo¿yæ do garna , zalaæ wod±, dodaæ trochê pieprzu i gotowaæ na ma³ym ogniu oko³o 45 minut. Fasolkê oczy¶ciæ, po³amaæ, do³o¿yæ do garnka i gotowaæ jeszcze 20 minut lub zwiêkszyæ ogieñ (i wtedy 15 minut). Gruszek nie obieraæ, dobrze umyæ, ka¿d± przekroiæ na 4 czê¶ci i wyj±æ gniazdka nasienne. Gruszki do³o¿yæ do fasoli i gotowaæ nastêpne 5-10 minut. Potem wyj±æ, zawartoæ z garnka, staraæ siê pozostawiaæ cebulê. M±kê ziemniaczano rozprowadziæ w 1/4 szklance zimnej wody. Wlewaæ powoli do wywaru caly czas mieszaj±c, odstawiæ z ognia. Dodaæ só³ i pieprz. Na fasoli u³o¿yæ plastry boczku, ob³o¿yæ gruszkami, polaæ sosem. Na wierz posypaæ jeszcze odrobine cz±bru.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email