Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 13:01

[b]Zrazy po nelsoñsku[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
50 dag polêdwicy wo³owej (lub bardzo m³odej zrazowej)
20 dag pieczarek
70 dag ziemniaków
4 cebule
1 szklanka ¶mietany
mas³o
sól
pieprz

[i]Sposób wykonania:[/i]
Naczynie ¿aroodporne wysmarowaæ mas³em. Polêdwicê podzieliæ na 5 porcji (Je¶li ze zrazowej to oko³o 10 ale cieñszych). Polêdwicê podbiæ ( dla wyrównania grubo¶ci kawa³ków). Pieczarki oczy¶ciæ i pokroiæ w paseczki, cebulê obraæ i pokroiæ w pó³kr±¿ki. Wszystko posypaæ sol± i pieprzem.
Ziemniaki obraæ, pokroiæ w plasterki. 1/2 ziemniaków u³o¿yæ na dnie naczynia, posypaæ sol± i pieprzem. Na ziemniaki po³o¿yæ miêso, potem 1/2 pokrojonej cebuli i pieczarek. Znowu warstwa ziemniaków (1/2 pozosta³ej ilo¶ci ,posypaæ sol± i pieprzem). Posypaæ pozosta³ymi pieczarkami i cebul± i na koniec po³o¿yæ warstwê z pozosta³ych ziemniaków. Zalaæ wszystko ¶mietan± i wstawiæ do piekarnika pod przykryciem na oko³o 35 minut.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email