Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 18 marca 2005 at 11:16

[b]Herbaciane mleko[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]1 litr mleka[/li]
[li]2 ly¿eczki herbaty[/li]
[li]4 p³askie ³y¿eczki cukru[/li]
[li]1/2 szklanki wody[/li]
[i]
Sposób wykonania:[/i]
Wrz±c± wod± zaparzyæ herbatê, a nastêpnie wlaæ uzyskan± esencjê do gor±cego mleka, pos³odziæ.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email