Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 18 marca 2005 at 00:09

[b]Mazurek pomarañczowo-jab³kowy[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]30 dag m±ki[/li]
[li]20 dag mas³a[/li]
[li]10 dag cukru pudru[/li]
[li]2 ¿ó³tka[/li]
masa:
[li] 25 dag pomarañczy[/li]
[li]30 dag jab³ek[/li]
[li]1 szklanka cukru[/li]
[li]kilka orzechów w³oskich[/li]
[li]5-6 ³y¿ek wody[/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
M±kê posiekaæ z dobrze sch³odzonym mas³em, wsypaæ przesiany cukier puder, dodaæ ¿ó³tka i no¿em wymieszaæ ciasto a rêkami zlepiæ. Ciasto w³o¿yæ do zamra¿alnika, a potem rozwa³kowaæ w kszta³t prostok±ta, nierówne brzegi odci±æ i od³o¿yæ. Prostok±t przenie¶æ na lekko posypan± m±k± blachê. Ze skrawków ciasta zrobiæ wa³eczki, posmarowaæ brzegi ciasta bia³kiem i przylepiæ je. Wstawiæ do pieczenia do mocno rozgrzanego piekarnika. Do garnka w³o¿yæ jab³ka i zalaæ odrobin± wody, „rozparowaæ”, jeszcze gor±ce przetrzeæ przez sito. Pomarañcze dobrze umyæ i wyszorowaæ, zetrzeæ na drobnej tarce. Cukier z wod± zagotowaæ, dodaæ pomarañcze i jab³ka, gotowaæ a¿ masa bêdzie gêsta i szklista. Gor±c± masê prze³o¿yæ na zimne ciasto i posypaæ posiekanymi orzechami.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email