Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Lidia
Participant
Posted on 17 marca 2005 at 21:26

Kurczak po polsku

Sk³adniki:
4 kurczaki po 80 dag
sól
Nadzienie: 20 dag mas³a
4 czerstwe kajzerki
4 w±tróbki kurczakowe
4 jajka
2 szklanki mleka
6 ³y¿ek natki pietruszki
2-4 ³y¿eczki cukru
sól
pieprz
Sposób wykonania:
Kurczaki umyæ , os±czyæ, lekko posoliæ w ¶rodku i na wierzchu i odstawiæ do lodówki.
Przygotowaæ nadzienie: w±tróbki op³ukaæ. Bu³kê namoczyæ w mleku, odcisn±æ i zemleæ w maszynce razem z w±tróbkami. Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê. ¯ó³tka utrzeæ z po³ow± mas³a na puszyst± masê. Dodaæ bu³kê, w±tróbkê, natkê i pianê z bia³ek. Doprawiæ cukrem, sol± oraz pieprzem i dobrze wymieszaæ. Kurczaki wype³niæ nadzieniem i spi±æ szpilkami, nastêpnie w³o¿yæ do brytfanny, polaæ reszt± stopionego mas³a i piec 40 min. w piekarniku nagrzanym do temp. 200*C. Gdy siê zrumieni± , skropiæ je wod± a pó¼niej kilkakrotnie polewaæ wytworzonym sosem. Upieczone kurczaki przekroiæ wzd³u¿ i podawaæ po³ówki razem z nadzieniem , polane sosem od pieczenia, z dodatkiem ziemniaków i mizerii.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email