Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Lidia
Participant
Posted on 17 marca 2005 at 21:10

Skrzyde³ka kurze z sosem morelowym

Sk³adniki:
1 kg skrzyde³ek kurzych
2 ³y¿ki oliwy
sól
Sos: 20 dag suszonych moreli
4 ³y¿ki cukru
po 1/2 ³y¿eczki cynamonu i pieprzu
2 ³y¿ki wódki czystej
Sposób wykonania:
Sos: morele umyæ, zalaæ 1 szklank± wody i moczyæ 2-3 godz., nastêpnie gotowaæ 30 min. Przestudziæ, zmiksowaæ, dodaæ cukier, pieprz i cynamon. Gotowaæ 5 min. na ma³ym ogniu, po czym dodaæ wódkê i wymieszaæ. Skrzyde³ka umyæ, os±czyæ, posoliæ i odstawiæ na 1 godzinê. Nastêpnie u³o¿yæ je w p³askim naczyniu ¿aroodpornym, cienko posmarowaæ oliw± i wstawiæ na 20 min. do piekarnika nagrzanego do temp. 190 *C . Gdy skrzyde³ka zaczn± siê rumieniæ, posmarowaæ je sosem morelowym i piec jeszcze 20 min. Podawaæ z pieczywem lub ry¿em ugotowanym na sypko. Resztê sosu podaæ osobno.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email