Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 17 marca 2005 at 15:37

[b]Owoce do miês[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]2 jab³ka[/li]
[li]1 gruszka[/li]
[li]30 dag ¶liwek[/li]
[li]2 dag smalcu[/li]
[li]2 dag mas³a[/li]
[li]sól[/li]
[li]majeranek[/li]
[li]cukier do smaku[/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
Obrane jab³ka pokroiæ w æwiartki, wydr±¿yæ gniazdka nasienne. ¦liwki podzieliæ na pó³, oddzieliæ pestki. Obran± gruszkê podzieliæ na 8 czê¶ci, wydr±¿yæ gniazdko nasienne. T³uszcz rozgrzaæ, w³o¿yæ najpierw gruszki, chwilê podsma¿yæ, a nastêpnie jab³ka, przykryæ i pozostawiæ tak kilka minut. W³o¿yæ ¶liwki, oprószyæ sol± i majerankiem. Ogrzewaæ jeszcze pod przykryciem kilka minut. Doprawiæ cukrem.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email