Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 17 marca 2005 at 11:41

[b]Sa³atka makaronowa z szynk±[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]25 dag startego cheddara[/li]
[li]25 dag pieczonej szynki[/li]
[li]1 zielona papryka[/li]
[li]1 pomidor[/li]
[li]8-10 sztuk czarnych oliwek[/li]
[li]makaron[/li]
[i]Sposób wykonania:[/i]
W garnku zagotowaæ wodê dodaæ trochê soli i ³y¿eczkê oleju. Do gotuj±cej w³o¿yæ makaron i ugotowaæ al dente. Ods±czyæ i przelaæ zimn± wod±. Paprykê pokroiæ w cienkie piórka, pomidor w ksiê¿yce, oliwki przekroiæ na pó³. Wszystkie sk³adniki wymieszaæ. Praktycznie ka¿dy sos do sa³atek pasuje np. koperkowo-zio³owy czy zwyk³y vinegre.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/17 12:18

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/17 12:20

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/17 12:21

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email