Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 23:38

[b]Pory w sosie ¶mietankowym[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
2-3 du¿e pory
1/2 szklanki ¶mietany
1 szklanka mleka
1 kopiasta ³yzka m±ki
1 ³y¿eczka maggi
margaryna
cukier
Tarty ¿ó³ty ser
[i]
Sposób wykonania:[/i]
Pory oczy¶ciæ, obci±æ piêtkê i koñce zielonych li¶ci. Przeci±æ wzd³u¿ i pokroiæ na kawa³ki (oko³o 1 cm). W garnku zagotowaæ niewielk± ilo¶æ wody, osoliæ j±, dodaæ ³y¿eczkê cukru, prze³o¿yæ pory i gotowaæ kilka minut. Na patelni stopiæ margarynê, wymieszaæ z m±k±, rozprowadziæ ze ¶mietan± i mlekiem, zagotowaæ. Odcedzone pory prze³o¿yæ do sosu, przyprawiæ sol±, cukrem i maggi. Posypaæ ¿ó³tym serem

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email