Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Mateusz
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 21:49

"Krokiety z miesem"

Sk³±dniki:
10 nale¶ników
30 dag gotowanej wo³owiny
1 bu³ka
2 cebule
5 dag mas³a
1 jajko
3-4 ³y¿ki ¶mietany

do panierowania:
10 dag tartej bu³ki
1 jajko
10 dag mas³a do sma¿enia

Sposób wykonania:
Miêso zmieliæ wraz z bu³k±, uprzednio namoczon± w wodzie i dobrze odci¶niêt±. Cebulê drobno pokroiæ i podsma¿yæ na t³uszczu. Dodaæ do miêsa cebulê, surowe jajko i smietanê. Wszystkie sk³adniki dok³adnie wymieszaæ, doprawiæ do smaku sol± i pieprzem, dostawiæ. Przygotowaæciasto na nale¶niki, wg przepisu, usma¿yæ na gor±cej patelni. Nak³adaæ farsz na ¶rodek nale¶ników, za³o¿yæ oba boki i zwin±æ w rulon. Ka¿dy nale¶nik maczaæ w lekko ubitym jajku i obtaczaæ w tartej bu³ce. Sma¿yæ a¿ bêd± rumiane na mocno rozgrzanym t³uszczu.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email