Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Mateusz
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 21:29

"Zrazy wo³owe z pieprzem"

Sk³adniki:
1 kg wo³owiny be¿ kosæi
2 cebule
1 ³y¿ka m±ki
2 ³y¿ki mas³a
0.25 szklanki ¶mietany
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Miêso umyæ, oczy¶ciæ z b³on, pokrajaæ w poprzek w³ókien na niezbyt grube plastry, rozbiæ t³uczkiem. Rozgrzaæ w rondlu mas³o i podsma¿yæ na nim posiekan± wcze¶niej cebulê. Miêso obsypaæ sol± i pieprzem, w³o¿yæ do rondla, obsma¿yæ z obu stron. Wlaæ wrz±c± wodê, tak aby zrazy by³y zakryte. Dusiæ ok. 1.5 godziny. Rozmieszaæ ¶mietanê w kubku z m±k±, dolaæ wywaru z duszenia miêsa, dobrze razem wymieszaæ i wlaæ do sosu.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email