Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Mateusz
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 21:24

"Wo³owina w sosie my¶liwskim"

Sk³adniki:
1 kg wo³owiny bez ko¶ci
w³oszczyzna (2 marchewki, 1 pietruszka, 0.5 selera)
1 cebula
kilka ziaren pieprzu

Sos:
1 ³y¿ka mas³a
1 ³y¿ka m±ki
1 p³aska ³y¿eczka pieprzu zio³owego
sól, pieprz czarny
4-5 ziaren t³uczonego ja³owca
cz±ber
kminek
sok z 0.5 cytryny lub ³y¿eczka octu winnego
1.5 szklanki roso³u

Sposób wykonania:
Miêso umyæ, natrzeæ sol± i pieprzem, w³o¿yæ do rondla i zalaæ wrz±tkiem tak, aby by³o ca³kowicie przykryte. Gotowaæ na ma³ym ogniu przez godzinê. Nastêpnie dodaæ w³oszczyznê cebulê opieczon± na suchej patelni lub blasze, i gotowaæ, a¿ miêso bêdzie miêkkie. Przyrz±dziæ sos: rozgrzaæ mas³o na patelni, dodaæ mas³o, dobrze rozetrzeæ , dolaæ roso³u, wymieszaæ na g³adk± masê, dolewaæ dalej, a¿ sos bêdzi mia³ ¿±dan± gêsto¶æ, dodaæ przyprawy i sok z cytryny lub ocet winny. Gdy miêso jest miêkkie, wyj±æ je z roso³u, pokrajaæ na plastry i polaæ sosem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email