Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 10:31

[b]Kurczak panierowany[/b]
[i]
Sk³adniki[/i]
Czê¶ci kurczaka
1 jajko
1 ³y¿eczka m±ki
mas³o
sól
bu³ka tarta

[i]Sposób wykonania:[/i]
Porcje miêsa oprószyæ sol±, m±k±, umoczyæ w rozbitym jajku i obtoczyæ do¶æ grub± w bu³ce tartej. Porcje kurczaka u³o¿yæ na blaszce z rusztem, na ka¿dym po³o¿yæ kawa³eczek mas³a i upiec.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email