Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 20:28

[b]Wo³owina w curry[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
1/2 kg chudej wo³owiny
2 du¿e cebule
4 marchewki
1/2-3/4 szklanki oleju sojowego
curry
sok z 1/2 cytryny
sól

[i]
Sposób wykonania:[/i]
Miêso pokroiæ w kostkê, posoliæ i skropiæ sokiem z cytryny. Obficie posypaæ curry. Wymieszaæ i odstawiæ do lodówki.
W rondlu zagrzaæ olej.Marchewkê oskrobaæ, pokroiæ w talarki i wrzuciæ do rondla, dusiæ a¿ bêdzie zupe³nie miêkka i zacznie siê rumieniæ.Cebulê posiekac i wrzuciæ do zrumienionej marchewki, gdy cebula siê zeszkli, dodaæ miêso. Dusiæ na ma³ym ogniu mieszaj±c a¿ bêdzie miêkkie. Mo¿na podlaæ odrobin± wody.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email