Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 19:39

[b]Jajka nadziewane indykiem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
8-10 jajek
2 ³odygi selera naciowego
1-2 szalotki
1/2 czerwonej papryki
20-30 dag pieczonego indyka
3 ³y¿ki majonezu
2 ³y¿ki musztardy dijon
1 ³y¿ka octu jab³kowego
1 ³y¿eczka cukru
1/4 ³y¿eczki soli

[i]Sposób wykonania:[/i]
Jajka ugotowaæ na twardo. Obraæ i przekroiæ na pó³ wzd³u¿, wyj±æ ¿ó³tka i od³o¿yæ do innych celów. Selera, szalotkê, paprykê i indyka posiekaæ (najlepiej mikserem). Wymieszaæ z majonezem, octem, cukrem i sol±. Nak³adaæ (oko³o 1 ³y¿ki) do ka¿dej po³ówki jajka.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email