Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 16:21

[b]Kluski szpinakowe z serem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
35 dag m±ki
2 jajka
25 dag mro¿onego szpinaku
mas³o lub margaryna
15 dag sera twarogowego do posypania
t³uszcz do „okraszenia”
sól

[i]Sposób wykonania:[/i]¯ó³tka jajek utrzeæ z mas³em lub margaryn±. Do ¿ó³tek dodaæ rozmro¿ony szpinak, m±kê i wyrabiaæ drewnian± ³y¿k± a¿ bêdzie odstawaæ od boków miski. Je¿eli jest zbyt „suche” dolaæ kilka ³y¿ek mleka.. deseczkê zwil¿yæ wod±. Po³o¿yæ na niej ciasto i no¿em odcinaæ cienkie d³ugie kluski wprost do gotuj±cej siê osolonej wody. Poczekaæ a¿ wszystkie kluski wyp³yn±. Przykryæ garnek i odczekaæ jeszcze z 2-3 minuty. Podawaæ odcedzone polane t³uszczem i posypane rozkruszonym serem, przyprawione sol±.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email