Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 00:38

[b]Szasz³yki z serem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
10 dag kie³basy
25 dag ¿ó³tego ostrego sera
10 dag boczku
1 cebula
1 zielona papryka
1 czerwona papryka

[i]Sposób wykonania:[/i]
Ser, boczek i paprykê pokroiæ w kwadraty, Cebulê i kielbasê w palsterki. Nak³adaæ kolejno na szpilki (przek³adaj±c czê¶ciej ser). Szasz³yki upiec w piekarniku.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email