Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 21:52

Zielone steki

Sk³ad:
4 steki z polêdwicy wo³owej
2 ³y¿ki zielonego pieprzu
40g mas³a
2 ³y¿ki posiekanych szalotek
2 kieliszki koniaku
¼ szklanki bulionu
kilka kropli sosu worcester
1 ³y¿ka ketchupu
sól
olej
1 ³y¿eczka oregano

Sposób wykonania:
Steki z obu stron obtoczyæ w rozgniecionych ziarnach pieprzu. Steki sma¿yæ na rozgrzanym oleju po 2-3 minuty z ka¿dej strony. Na patelniê ze stekami dodaæ mas³o i szalotki, steki szybko dosma¿yæ, wlac koniak i zapalic, prze³o¿yæ na pó³misek. Posoliæ. Szalotki na patelni rozprowadziæ roso³em. Po³owê p³ynu odparowaæ, pozosta³± czê¶æ wymieszaæ z ketchupem, oregano, sosem worcester i chwilê gotowaæ. Przelaæ do sosjerki.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email