Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 21:44

Czekolada na goraco

Sk³ad:
500 ml mleka
125 ml s³odkiej ¶mietanki (36%)
10 dkg gorzkiej czekolady
2 ³y¿eczki cukru pudru
½ ³y¿eczki cynamonu
2 szczypty chilli

Sposób wykonania:
Mleko i ¶mietankê wlaæ do rondla, ogrzewaj±c powoli doprowadziæ do wrzenia. Dodaæ pokruszon± na ma³e kawa³ki czekoladê, cynamon, cukier i chilli. Podgrzewaæ jeszcze ok. 10 min, uwa¿aæ, aby czekolada siê nie zagotowa³a. Napój mo¿na podawaæ natychmiast po przygotowaniu, ale bêdzie bardziej aromatyczny je¿eli zostanie sch³odzony, a nastêpnie przed podaniem podgrzany.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email