Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 21:36

Kurze piersi nadziewane kozim serem

Sk³ad:
2 du¿e ca³e piersi z kurczaka
15dkg bia³ego koziego sera
1 rozgnieciony z±bek czosnku
2 ³y¿ki koncentratu pomidorowego
10 ³y¿ek oliwy
1cebula
sok z 1/2 cytryny
przyprawa grillowa

Sposób wykonania:
Ser pokroiæ na 8 plasterków. Przeci±æ ka¿d± pier¶ na pó³, nastêpnie naci±æ kieszonki w ka¿dej z po³ówek. Z koncentratu pomidorowego, po³owy oliwy, czosnku i 1 ³y¿eczki przyprawy przygotowaæ pastê, grubo posmarowaæ wnêtrze kieszonek. Do ka¿dej w³o¿yæ po 2 plasterki sera i 1 cienki talarek cebuli. Spi±æ wyka³aczkami. Z cytryny, oliwy, 2 ³y¿eczki przyprawy przygotowaæ zalewê. W³o¿yæ nadziane piersi w zalewê na ok. 2 godziny. Piersi grillowaæ po ok. 4 minuty z ka¿dej strony albo piec w piekarniku.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email