Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 21:33

Kuskus z kurczakiem na s³odko

Sk³ad:
40 dkg kaszy kuskus
1 kurczak(lub 4 filety)
4 cebule
8 ³y¿ek rodzynek
8 ³y¿ek mas³a
4 ³y¿ki miodu
5 ³y¿ek oliwy
1/2 ³y¿eczki cynamonu
pieprz

Sposób wykonania:
Kuskus zalaæ 2 szklankami wrz±cej wody, dodaæ po³owê mas³a. Na oliwê wrzuciæ pokrojon± w kr±¿ki cebulê, dodaæ kawa³ki kurczaka i pozosta³e mas³o. Chwilê sma¿yæ a nastêpnie zalaæ wod± (ok. 2 szklanki) i gotowaæ do czasu, a¿ miêso bêdzie miêkkie. Pod koniec gotowania dodaæ miód, przyprawy, rodzynki. Na rozgrzany pó³misek wy³o¿yæ kuskus, zrobiæ w nim zag³êbienie, u³o¿yæ miêso i polaæ sosem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email