Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 17:26

Koktajlowe kanapki

Sk³ad:
4 jajka
ma³a g³ówka lodowej sa³aty
16 plasterków bekonu
8 plasterków pieczonej piersi kurczaka
12 kromek pieczywa tostowego
3 ³y¿ki majonezu
2 ³y¿ki keczupu
³y¿ka musztardy
16 oliwek
2 ³y¿ki oleju

Sposób wykonania:
Jajka ugotowaæ na twardo. Ostudziæ i pokroiæ w plastry. Sa³atê op³ukaæ, dok³adnie os±czyæ i pokroiæ w paseczki.
Tosty opiec w tosterze lub podsma¿yæ w piekarniku. Majonez wymieszaæ razem z musztard± i keczupem.
8 plasterków bekonu od³o¿yæ. 4 tosty posmarowaæ majonezowo-pomidorowym kremem. Na ka¿dy tost nak³adaæ sa³atê, plasterki jajek, pieczonego kurczaka i bekonu, tak aby wykorzystaæ po³owê porcji. Wierzch posamrowaæ kremem i przykryæ tostem.
W taki sam sposób na tostach roz³o¿yæ kolejn± watrstwê jajek, sa³aty, bekonu i drobiu. Posmarowaæ kremem. Przykryæ pozosta³ymi 4 kromkami. Od³o¿one plasterki bekonu podsma¿yæ na oleju. Os±czyæ, nadziaæ na wyka³aczki, przeplataj±c je razem z oliwkami. Tosty przekroiæ w poprzek na pó³. W ka¿dy tost wbiæ po wyka³aczce z bekonem i oliwkami.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email