Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 21:08

Sos Salsa

Sk³ad:
2 cebule
2 z±bki czosnku
60dkg pomidorów z puszki
3 ³y¿ki oliwy
10 ³y¿ek koncentratu pomidorowego
2 ³y¿eczki cukru
1 ³y¿eczka soli
1 ³y¿eczka oregano
1 ³y¿ka bazylii
pieprz

Sposób wykonania:
cebulê i czosnek posiekaæ drobno. Os±czyæ pomidory sok zachowaæ. Pomidory drobno pokroiæ. W rondlu rozgrzaæ oliwê i mieszaj±c zeszkliæ w niej cebulê, nastêpnie dodaæ czosnek i sma¿yæ jeszcze 2 minuty. Do rondla z cebul± w³o¿yæ pomidory, wlaæ sok i dodawaæ wszystkie pozosta³e sk³adniki. Sos zagotowaæ, zmniejszyæ ogieñ i gotowaæ nadal stale mieszaj±c ok 1godziny. Sos powinien mieæ konsystencjê gêstej pasty.doprawiæ do smaku sol± i cukrem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email