Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 21:04

Leniwe z truskawkami

Sk³ad:
1 kg twarogu
2 ³y¿ki mas³a
3 jajka,
15dkg m±ki
1 kg truskawek
smietana
sól

Sposób wykonania:
Ser zmieliæ. ¯ó³tka oddzieliæ od bia³ek. Mas³o utrzeæ w misce, dodaæ ¿ó³tka stale ucieraj±c, dodaæ twaróg, wymieszaæ. Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê, dodawaæ do masy, na przemian z m±k±, przyprawiæ do smaku sol±, delikatnie wyrobiæ na g³adkie ciasto. Z ciasta zrobiæ wa³ek o ¶rednicy ok. 2,5 cm, pokroiæ uko¶nie na kawa³ki o szeroko¶ci 1,5 cm W Garnku zagotowaæ wodê, posoliæ i wrzuciæ kluseczki. Gotowaæ a¿ wyp³yn±. Truskawki umyæ odszypu³kowaæ, wymieszaæ z leniwymi i polac smietan±.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email