Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 20:53

Bak³a¿any po prowansalsku

Sk³ad:
3 bak³a¿any
2-3 ³y¿ki
4 drobno posiekane szalotki
1 z±bek wyci¶niêtego czosnku
1 pokrojony w kostkê pomido
2 szklanki ugotowanego ry¿u
1 szklanka soku pomidorowego
1 ³y¿ka posiekanej natki pietruszki
1/2 ³y¿eczki oregano
sól,pieprz
1/2 ³y¿eczki zió³ prowansalskich

Sposób wykonania:
Bak³a¿any przekroiæ wzd³u¿ na pó³, usun±æ ³y¿eczk± pestki i czê¶æ mi±¿szu, zostawiaj±c ¶cianki o grubo¶ci ok.2 cm. Wydr±¿one bak³a¿any posypaæ sol± i odstawiæ na 30 min. Na patelni podgrzaæ 1 ³y¿kê oliwy i dusiæ na niej szalotkê, czosnek, pomidora i pokrojony w kostkê mi±¿sz bak³a¿anów. Dodaæ ry¿, przyprawy i zio³a, wymieszaæ, sma¿yæ ok.15 min. Z wydr±¿onych bak³a¿anów odlaæ sok, przemyæ wod±, osuszyæ je i posmarowaæ wewn±trz oliw± . Na³o¿yæ farsz z ry¿em, u³o¿yæ w ¿aroodpornym naczyniu do pieczenia, zalaæ sokiem pomidorowym. Piec ok. 35-40 min. w temp180 stopni.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email