Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 20:16

Sa³atka z pieczarek

4 ³y¿ki oliwy
2 ³y¿ki bia³ego wina
50dkg malutkich pieczarek
2 ³yzeczki octu winnego
2 ly¿eczki miodu
2 ³y¿eczki zmielonej gorczycy

Sposób wykonania:
Rozgrzaæ 2 ³y¿ki oliwy i wino.Do patelni wrzucic pieczarki i obgotowaæ ok. 6 min. Wyj±æ. Pozosta³± oliwê,ocet, miód, gorczycê dobrze wstrz±sn±æ w s³oiczku.dolaæ trochê p³ynu z pieczarek.Polaæ sosem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email