Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 19:46

Sa³atka szefa kuchni

Sk³ad:
6 li¶ci sa³aty
5 dkg sera ¿ó³tego
4 plastry szynki gotowanej
20 dkg kurczaka gotowanego,drobno pokrojonego
3 pod³u¿ne pomidory
2 ³y¿ki pokrojonej marynowanej papryki
2 jaja na twardo w æwiartkach
125ml winegretu

Sposób wykonania:
Ser i szynkê pokroiæ w jednakowe paski. Pomidory pokroiæ na 6 czê¶ci. Wymieszaæ delikatnie wszystkie sk³adniki i wy³o¿yæ na sa³atê. Polaæ sosem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email