Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 19:38

Sa³atka ry¿owa

Sk³ad:
40 dkg ry¿u
1 ma³a czerwona papryka
1 ma³y ogórek
2 cebule dymki
1 puszka kukurydzy
4 ³y¿ki winegretu
1 ³y¿ka posiekanej natki

Sposób wykonania:
Ryz ugotowaæ na sypko. Dobrze wysuszyæ. Paprykê pokroiæ w kostkê. Ogórek obraæ i pokroic na cienkie pó³plasterki. Dymkê te¿. Ry¿ i warzywa wymieszac w du¿ej misce polewaj±c sosem.Podawaæ w salaterkach posypan± pietruszk±

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email