Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 19:24

Placki ziemniaczano-serowe

Sk³ad:
2 szklanki piure ziemniaczanego
15dkg startego ementalera
2 ³y¿ki m±ki
1 rozm±cone jajko
½ ³y¿eczki ga³ki muszkato³owej
1 ³y¿ka oliwy z oliwek

Sposób wykonania:
Wszystkie sk³adniki wymieszaæ dok³adnie w misce. Sma¿yæ placuszki na oliwie

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email