Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 19:24

Krokiety ziemniaczane z migda³ami

Sk³ad:
3 du¿e ziemniaki pokrojone w æwiartki
1 jajo
15g mas³a
Pieprz,ga³ka muszkato³owa
15dkg m±ki
8 dkg p³atków migda³owych

Sposób wykonania:
Ziemniaki ugotowaæ i ut³uc na piure. Dodaæ ¿ó³tko ,mas³o, pieprz, ga³kê. Wymieszaæ i ostudziæ. Wysmarowaæ blachê z piekarnika t³uszczem. Z ziemniaków formowaæ kulki wielko¶ci orzecha w³oskiego i obtaczaæ m±ce. Zanurzyæ w bia³ku a potem w migda³ach.
Wstawiæ na 30 min do lodówki. Potem piec w temp 210 stopni na z³oty kolor. Podawaæ tu¿ po zrobieniu.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email