Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 17:48

Polêdwiczka wieprzowa z jab³kami i kulkami z ziemniaków

Sk³ad:
1-2 polêdwiczki
2 kwa¶ne jab³ka
2 ma³e cebule
2 ³y¿ki oleju
³y¿ka curry
sól i pieprz
1 kg ziemniaków
³y¿eczka szafranu lub kurkumy
³y¿ka mas³a
pêczek koperku

Sposób wykonania:
Miêso posoliæ, natrzeæ curry i pieprzem. Wstawiæ na 2 godz. do lodówki. Nastêpnie zrumieniæ na oleju. Prze³o¿yæ do naczynia ¿aroodpornego, a na patelniê w³o¿yæ pokrojone jab³ka i cebulê, podlaæ odrobin± gor±cej wody. Krótko sma¿yæ, nie rumieni±c. Tymi dodatkami ob³o¿yæ miêso i piec pod pokryw± ok. 15 min w temperaturze 220stopni. Nastêpnie zdj±æ pokrywê, w razie potrzeby wlaæ kilka ³y¿ek gor±cej wody i piec jeszcze 10-15 min. Ziemniaki ugotowaæ w ³upinach na pó³miêkko, odcedziæ i ostudziæ. Po obraniu ze skórki wyci±æ kulki specjaln± ³y¿eczk±, wrzuciæ je do osolonego wrz±tku z dodatkiem szafranu lub kurkumy. Miêkkie odcedziæ, króciutko odparowaæ, dodaæ mas³o, posypaæ koperkiem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email